» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 229/1126/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie korekty uchwały Nr 221/1080/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 229/1126/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1126/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1125/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie korekty uchwały Nr 221/1078/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 229/1125/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1125/2012
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1128/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 229/1128/2012

Załączniki:
1) 229/1128/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1127/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 229/1127/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1127/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1124/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 229/1124/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1124/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1123/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 229/1123/2012

Załączniki:
1) 229/1123/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1122/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 229/1122/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1122/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1121/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 229/1121/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 229/1121/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
POWRÓT