» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2012

Tytuł:  Uchwała nr 226/1108/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogóskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 226/1108/2012

Załączniki:
1) Uchwałą nr 226/1108/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1103/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pienięnych wobec

Symbol: 226/1103/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 226/1103/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1107/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 226/1107/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 226/1107/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1109/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 226/1109/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 226/1109/2012

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1106/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogóskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 226/1106/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 226/1106/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1105/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 226/1105/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 226/1105/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1104/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 226/1104/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 226/1104/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/1102/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 226/1102/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 226/1102/2012
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
POWRÓT