» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 217/1072/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zlecenia do realizacji czynności liwkidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładze Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej47-51

Symbol: 217/1072/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 217/1072/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 217/1070/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia II autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 217/1070/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 217/1070/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 217/1069/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 217/1069/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 217/1069/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 217/1071/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Huberta Jastalskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 217/1071/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 217/1071/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 217/1068/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 217/1068/2012

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 217/1067/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie:zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 217-1067-2012

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
POWRÓT