» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2012 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 212/1051/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 212/1051/2012

Załączniki:
1) Uchwała Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB
2) Załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 65.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 212/1050/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 212/1050/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 212/1050/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 666.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 212/1049/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 212/1049/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 212/1049/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 601.09 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 212/1048/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5

Symbol: 212/1048/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 212/1048/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 551.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 212/1047/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 212/1047/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 212/1047/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 621.82 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 212/1046/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Symbol: 212/1046/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 212/1046/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 52.53 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 63.59 KB
3) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 1122.25 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
POWRÓT