» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 210/1041/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 207/1022/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i udostepnienie informacji

Symbol: 210/1041/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 210/1041/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 210/1039/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 31 października 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 210/1039/2012

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała 210/1039/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 210/1038/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 210/1038/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 210/1038/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/1037/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 210/1037/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 210/1037/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/1036/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 210/1036/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 210/1036/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/1035/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 210/1035/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 210/1035/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/1034/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 210/1034/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 210/1034/2012
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/1040/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia31 października 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu w formie środków pieniężnych i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 210/1040/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 210/1040/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
POWRÓT