» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 208/1031/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 208/1031/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 208/1031/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1030/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 208/1030/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 208/1030/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1029/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 183/924/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnień do udziału w czynnościach geodezyjnych

Symbol: 208/1029/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 208/1029/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1028/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b

Symbol: 208/1028/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 208/1028/2012
2) załącznik do uchwały

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1027/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/12/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm.).

Symbol: 208/1027/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 208/1027/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1026/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/10/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm.).

Symbol: 208/1026/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 208/1026/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1025/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Symbol: 208/1025/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 208/1025/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
POWRÓT