» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXIX z dnia 30.10.2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/321/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Załączniki:
1) XXIX/321/2012
2) obwieszczenie

Data wprowadzenia: 2018-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków z zasad korzystania z tych przystanków 

Załączniki:
1) XXIX/328/2012

Data wprowadzenia: 2017-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/322/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2015 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Załączniki:
1) XXIX/322/2012

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/326/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 

Załączniki:
1) XXIX/326/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Załączniki:
1) XXIX/327/2010

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/329/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Załączniki:
1) XXIX/329/2012
2) załącznik
3) tekst ujednolicony uchwały Nr XVI/171/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku

Data wprowadzenia: 2012-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/325/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXIX/325/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/324/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XXIX/324/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/323/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zadania inwestycyjne

Załączniki:
1) XXIX/323/2012

Data wprowadzenia: 2012-11-02

WIĘCEJ »