» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 207/1022/2012 zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i udostępnienia informacji

Symbol: 207/1022/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 207/1022/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1024/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 207/1024/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 207/1024/2012
2) schemat organizacyjny

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1023/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku oraz uchwałą Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 207/1023/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 207/1023/2012
2) projekt uchwały rady powiatu

Data wprowadzenia: 2012-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1021/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 207/1021/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 207/1021/2012
2) Projekt uchwały

Data wprowadzenia: 2012-10-23

WIĘCEJ »
POWRÓT