» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 200/1000/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyjęcia III autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 200/1000/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/1000/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 200/999/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 200/999/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/999/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 200/998/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 200/998/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/998/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 200/997/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 200/997/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/997/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 200/996/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia wynajmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na postawienie automatów samosprzedających do napojów

Symbol: 200/996/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/996/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 200/995/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Symbol: 200/995/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 200/995/2012

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
POWRÓT