» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 198/989/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarngórskiego oraz jednostek powiąznaych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 198/989/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/989/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/993/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Symbol: 198/993/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/993/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/992/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przyjęcia II autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 198/992/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/992/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/991/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Starostwa Powiatowegow Tarnowskich Górach

Symbol: 198/991/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/990/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 198/990/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/990/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/988/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 198/988/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/988/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/987/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 198/987/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/987/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/986/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 198/986/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/986/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/985/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 198/985/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/985/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/984/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Kosowi - Dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli

Symbol: 198/984/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/984/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/983/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Causowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli

Symbol: 198/983/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 198/983/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
POWRÓT