» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2012 rok » Grudzień

Tytuł:  Uchwała Nr 231/1133/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 231/1132/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 231/1131/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1128/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1127/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1124/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1123/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1122/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1121/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/339/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/344/201 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/343/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 228/1118/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 rokuw sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 228/1117/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 228/1116/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 226/1106/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 226/1105/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 226/1104/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 225/1096/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 225/1095/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 225/1094/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 223/1083/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 223/1082/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »