» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 185/944/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: 185/944/2012

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/943/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 185/943/2012

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/942/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 185/942/2012

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/941/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Kurdzie - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do składnia oświadczeń woli

Symbol: 185/941/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/941/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 800.71 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/940/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia treści wykazu mienia stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: 185/940/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/940/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 8180.38 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/939/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej 2

Symbol: 185/939/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/939/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 442.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/938/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowywanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 185/938/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/938/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 590.85 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT