» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 183/936/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 183/936/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/936/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 504.52 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/935/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: 183/935/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/935/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 499.96 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/934/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 183/934/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/934/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 491.05 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/933/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 6

Symbol: 183/933/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/933/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 491.17 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/932/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 4

Symbol: 183/932/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/932/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 491.95 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/931/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 183/931/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/931/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 486.12 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/930/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 183/930/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/930/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 492.77 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/929/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3

Symbol: 183/929/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/929/012 Typ: PDF, Rozmiar: 487.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/921/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na ktore przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 183/921/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/921/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 685.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/920/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gotowi do startu - staż!"

Symbol: 183/920/2012

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/928/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby kierującej Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego w Świerklańcu na czas nieobecności Dyrektora Placówki

Symbol: 183/928/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 183/928/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 242.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/927/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 170/1210/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80 z późniejszymi zmianami

Symbol: 183/927/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 183/927/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2816.93 KB
2) regulamin organizacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 3072.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/926/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia i finansowania prac wykonywanych przez najemców w zasobach mieszkaniowych Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 183/926/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/926/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1982.1 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/925/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania Annie Bieleckiej - Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Symbol: 183/925/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/925/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 545.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/924/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnień do udziału w czynnościach geodezyjnych

Symbol: 183/924/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/924/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 808.63 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/923/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Skautów w Żyglinie na terenie gminy Miasteczko Śląskie

Symbol: 183/923/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 183/923/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 503.47 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 183/922/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do podpisania umowy, podejmowania wszelkich czynności oraz zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie realizacji programu pn. "Aktywny samorząd", realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 183/922/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 183/922/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 550.65 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
POWRÓT