» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 25 czerwca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 174/852/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Kuzio - Podruckiemu upowaznienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury z terenu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 174/852/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/852/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/858/2012 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia II autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 174/858/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/858/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/857/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach.

Symbol: 174/857/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/857/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/856/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

Symbol: 174/856/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/856/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/855/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 174/855/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/855/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/854/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Symbol: 174/854/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/854/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 174/853/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach.

Symbol: 174/853/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 174/853/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT