» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 160/777/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały nr 158/764/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 160/777/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 160/777/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 160/776/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie udzilenia Kierownikowi Biura Obsługi Zarządu Powiatu Strostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 160/776/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 160/776/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 160/775/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 160/775/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 160/775/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 160/774/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 160/774/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 160/774/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 160/773/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie letnim 2012 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Symbol: 160/773/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 160/773/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
POWRÓT