» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 153/742/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2012 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 153/742/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 153/742/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/741/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 153/741/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 153/741/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/740/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 153/740/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 153/740/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
POWRÓT