» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 149/719/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 149/719/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 149/719/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 342.15 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 149/718/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 128/926/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania "Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim" z późn. zm.

Symbol: 149/718/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 149/718/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 193.68 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 149/717/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów" z późn. zm.

Symbol: 149/717/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 149/717/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 399.03 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 149/716/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXI Sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 149/716/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 149/716/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 814.31 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
POWRÓT