» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 148/714/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za rok 2011

Symbol: 148/714/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/714/2012

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/715/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2011 WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2011r.

Symbol: 148/715/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/715/2012
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 WSP im. dr B. Hagera w likwidacji
3) Informacja o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2012-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/712/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 148/712/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/712/2012

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/713/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 148/713/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/713/2012

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
POWRÓT