» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 142/682/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzilenie zamówienia na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku

Symbol: 142/682/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/682/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 657.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 142/681/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogóskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 142/681/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/681/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 651.93 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 142/680/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogóskiego na 2012 rok

Symbol: 142/680/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/680/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2124.72 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 142/679/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy kosji konkursowej rozpatrującej oferty złożóne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 142/679/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/679/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1184.47 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 142/678/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maqrca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowqej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 142/678/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/678/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1207.76 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 142/677/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w tarnowskich Górach projektu uchwąły w sprawie przyjęcia "Planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012 - 2014"

Symbol: 142/677/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 142/677/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 355.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
POWRÓT