» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2012

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych

Symbol: KN.1711.33.2012

Data dokumentu: 2013-03-11

Data wprowadzenia: 2013-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Usługowych

Symbol: KN.1711.32.2012

Data dokumentu: 2012-12-31

Data wprowadzenia: 2013-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: KN.1711.28.2012

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Symbol: KN.1711.31.2012

Data dokumentu: 2012-12-14

Data wprowadzenia: 2012-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce

Symbol: ED.1711.6.2012

Data dokumentu: 2012-11-28

Data wprowadzenia: 2012-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.24.2012

Data dokumentu: 2012-10-18

Data wprowadzenia: 2012-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.26.2012

Data dokumentu: 2012-10-18

Data wprowadzenia: 2012-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół

Symbol: KN.1711.29.2012

Data dokumentu: 2012-10-18

Data wprowadzenia: 2012-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: KN.1711.25.2012

Data dokumentu: 2012-10-04

Data wprowadzenia: 2012-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie

Symbol: KN.1711.27.2012

Data dokumentu: 2012-10-03

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych

Symbol: KN.1711.22.2012

Data dokumentu: 2012-09-11

Data wprowadzenia: 2012-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowego Urzędu Pracy

Symbol: KN.1711.23.2012

Data dokumentu: 2012-08-31

Data wprowadzenia: 2012-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

Symbol: KN.1711.18.2012

Data dokumentu: 2012-08-29

Data wprowadzenia: 2012-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.20.2012

Data dokumentu: 2012-08-31

Data wprowadzenia: 2012-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.21.2012

Data dokumentu: 2012-08-16

Data wprowadzenia: 2012-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - "EDU RES" Henryk Wrzesień

Symbol: KN.4331.3.2012

Data dokumentu: 2012-08-20

Data wprowadzenia: 2012-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.14.2012

Data dokumentu: 2012-07-06

Data wprowadzenia: 2012-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.16.2012

Data dokumentu: 2012-07-05

Data wprowadzenia: 2012-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.19.2012

Data dokumentu: 2012-07-05

Data wprowadzenia: 2012-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Symbol: KN.1711.15.2012

Data dokumentu: 2012-06-26

Data wprowadzenia: 2012-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.10.2012

Data dokumentu: 2012-06-11

Data wprowadzenia: 2012-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych

Symbol: KN.1711.17.2012

Data dokumentu: 2012-06-05

Data wprowadzenia: 2012-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.13.2012

Data dokumentu: 2012-06-05

Data wprowadzenia: 2012-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej

Symbol: KN.1711.12.2012

Data dokumentu: 2012-05-07

Data wprowadzenia: 2012-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespoł Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: KN.1711.9.2012

Data dokumentu: 2012-04-10

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Symbol: KN.1711.11.2012

Data dokumentu: 2012-04-18

Data wprowadzenia: 2012-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.6.2012

Data dokumentu: 2012-04-10

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.7.2012

Data dokumentu: 2012-04-03

Data wprowadzenia: 2012-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu

Symbol: KN.1711.5.2012

Data dokumentu: 2012-03-07

Data wprowadzenia: 2012-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana

Symbol: KN.1711.4.2012

Data dokumentu: 2012-02-22

Data wprowadzenia: 2012-03-09

WIĘCEJ »
POWRÓT