» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 133/641/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem lub dzierżawę składników majątku ruchomego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 133/641/2012

Załączniki:
1) 133/641/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/640/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Zachnik nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 133/640/2012

Załączniki:
1) 133/640/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/639/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Euzebiuszowi Nowakowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

Symbol: 133/639/2012

Załączniki:
1) 133/639/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/638/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Brygidzie Bochenek - p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Comenius w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Symbol: 133/638/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 133/638/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
POWRÓT