» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2012 rok » Styczeń

Tytuł:  Uchwała Nr 127/602/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 127/601/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 127/600/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 126/595/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 126/594/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 126/593/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2

Data wprowadzenia: 2012-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załączniki:
1) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-02-20

WIĘCEJ »