» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 127/607/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Profesjonalizm w Urzędzie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 127/607/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/606/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia Panu Jackowi Pieczykowi stanowiska dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: 127/606/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/606/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/605/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Grzesiakowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 127/605/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/605/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/604/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: 127/604/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/604/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/603/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-usługowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 127/603/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/603/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/602/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 127/602/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/602/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/601/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 127/601/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/601/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/600/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 127/600/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/600/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/599/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uzgodnienia skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin - Zachód

Symbol: 127/599/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/599/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/598/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 127/598/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/598/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/597/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 127/597/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/597/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 127/596/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Ragulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Miedarach ul. Zamkowa 7

Symbol: 127/596/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 127/596/2012

Data wprowadzenia: 2012-02-07

WIĘCEJ »
POWRÓT