» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 124/585/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia III autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 124/585/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 124/585/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 16434.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/588/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do projektu "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim Młynie" współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych

Symbol: 124/588/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 124/588/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 422.32 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/587/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do projektu "Przebudowa drogi i chodnika - ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Symbol: 124/587/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 124/587/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 510.9 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/586/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 124/586/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 124/586/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4684.52 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
POWRÓT