» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2012

Tytuł:  Uchwała nr 122/582/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 117/568/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 122/582/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 122/582/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 256.93 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/581/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi PCPR w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 122/581/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 122/581/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 487.25 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/580/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Symbol: 122/580/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 122/580/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1059.78 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
POWRÓT