» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XIII z dnia 27.09.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego",

Załączniki:
1) XIII/146/2011

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela

Załączniki:
1) XIII/145/2011

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego,

Załączniki:
1) XIII/147/2011
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXXII/305/2005

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/143/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/530/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: Przedsiębiorstwo "NOVA" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A,

Załączniki:
1) XIII/143/2011
2) tekst ujednolicony uchwały Nr LVII/530/2010

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/142/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/138/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie 2011",

Załączniki:
1) XIII/142/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/141/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020,

Załączniki:
1) XIII/141/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/140/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok,

Załączniki:
1) XIII/140/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/144/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego,

Załączniki:
1) XIII/144/2011

Data wprowadzenia: 2011-09-29

WIĘCEJ »