» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XI z dnia 28.06.2011r.

Tytuł:  uchwała Nr XI/122/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik do uchwały

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zmienionej uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/127/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVII/520/2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2011 roku pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Orzechowskiej w Radzionkowie"

Załączniki:
1) uchwała
2) tekst ujednolicony uchwały Nr LVII/520/2010

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/124/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXVI/259/2008

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/121/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roli partnera do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoja firma sukcesem dla regionu"

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/119/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr III/53/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym

Załączniki:
1) uchwała
2) tekst ujednolicony uchwały Nr III/53/2010

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/118/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/395/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/117/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik do uchwały
3) schemat organizacyjny
4) tekst ujednolicony uchwały Nr XLV/425/2009

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/113/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/112/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/111/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr VI/73/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) uchwała
2) tekst ujednolicony uchwały Nr VI/73/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/128/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uzgodnienia zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3202S - ul. Chrobrego w Tąpkowicach w związku z realizacją zadania "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice"

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/126/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego skargi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/125/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego skargi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/123/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/120/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny nieruchomości położonej w Nakle Śląskim pomiędzy ulicą Cmentarną i Aleją Lipową

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/115/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło - Nakło w sezonie letnim 2011r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/114/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/110/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011 - 2016"

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/109/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik do uchwały

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/108/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XI/107/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »