» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja V z dnia 22.02.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr V/68/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/67/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/66/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/65/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogorskiego na 2011 rok.

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr V/64/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia: 2011-03-01

WIĘCEJ »