» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2011

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Przedsiębiorstwo "NOVA" Spółka z o. o.

Symbol: KN.1711.1.2012

Data dokumentu: 2012-03-15

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.3.2012

Data dokumentu: 2012-02-29

Data wprowadzenia: 2012-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Symbol: SKO.0913-10/11

Data dokumentu: 2011-06-29

Data wprowadzenia: 2012-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "LIDER" w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.4331.1.2012

Data dokumentu: 2012-02-01

Data wprowadzenia: 2012-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Symbol: KN.1711.2.2012

Data dokumentu: 2012-02-15

Data wprowadzenia: 2012-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-22/11

Data dokumentu: 2011-11-25

Data wprowadzenia: 2012-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-19/11

Data dokumentu: 2011-11-14

Data wprowadzenia: 2012-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: SKO.0913-21/11

Data dokumentu: 2011-10-19

Data wprowadzenia: 2011-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-13/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-8/11

Data dokumentu: 2011-08-31

Data wprowadzenia: 2011-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-20/11

Data dokumentu: 2011-09-14

Data wprowadzenia: 2011-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: SKO.0913-17/11

Data dokumentu: 2011-09-01

Data wprowadzenia: 2011-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Symbol: SKO.0913-18/11

Data dokumentu: 2011-08-22

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II

Symbol: SKO.0913-16/11

Data dokumentu: 2011-08-22

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Symbol: SKO.0913-15/11

Data dokumentu: 2011-07-28

Data wprowadzenia: 2011-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-14/11

Data dokumentu: 2011-06-28

Data wprowadzenia: 2011-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół

Symbol: SKO-0913-12/11

Data wprowadzenia: 2011-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie

Symbol: SKO.0913-11/11

Data dokumentu: 2011-06-14

Data wprowadzenia: 2011-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-5/11

Data dokumentu: 2011-06-06

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: SKO.0913-9/11

Data wprowadzenia: 2011-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w likwidacji

Symbol: SKO.0913-7/11

Data dokumentu: 2011-04-28

Data wprowadzenia: 2011-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-06/11

Data dokumentu: 2011-04-04

Data wprowadzenia: 2011-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-02/11

Data dokumentu: 2011-03-22

Data wprowadzenia: 2011-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

Symbol: SKO.0913-4/11

Data dokumentu: 2011-03-14

Data wprowadzenia: 2011-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: SKO.0913-3/11

Data dokumentu: 2011-02-22

Data wprowadzenia: 2011-02-25

WIĘCEJ »
POWRÓT