» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 11/68/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Annie Kubicy - p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 11/68/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/68/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/67/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Aleksandrze Król-Skowron - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 11/67/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/67/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/66/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Aleksandrze Król-Skowron - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 11/66/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/66/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/65/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec) powstałego w dniu 28.12.2010 r. w wyniku wybuchu butli z gazem

Symbol: 11/65/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/65/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/64/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2010 rok

Symbol: 11/64/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/64/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/63/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymiu stawami na 2011 rok

Symbol: 11/63/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 11/63/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 11/62/2011

Załączniki:
1) uchwała 11/62/2011

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »