Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 


Tytuł: Wyrażenie zgody na czasowe lub trwałe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Zajęcie gruntu, z wyjątkiem gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego, przez osoby fizyczne i prawne, w celu prowadzenia prac budowlano – instalacyjnych infrastruktury technicznej

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie dróg powiatowych

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Najem nieruchomości lub ich części wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu w związku z realizacją celu publicznego

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Stwierdzenie istnienia trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa pokrytych wodami lub wykonywania praw właścicielskich w stosunku do tych nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Ustalenie wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na okres do 6 miesięcy

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Dzierżawa gruntu rolnego, wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości, w drodze przetargu ograniczonego dla osób fizycznych będących rolnikami indywidualnymi i osobami prawnymi prowadzącymi działalność rolniczą

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Użyczenie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Przyznanie prawa własności działki gruntu pozostawionej do użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz trwałego zarządu sprawowanego na nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę należności ustanowionej na podstawie różnych tytułów prawnych na rzecz Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem lub dzierżawę

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »Tytuł: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek_zgłoszenie

Data dokumentu: 2019-01-03

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »

 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR