Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 


Tytuł: Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych CITES (płazy, gady, ptaki, ssaki)

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »Tytuł: Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »Tytuł: Informacja dot. zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami

Data wprowadzenia: 2020-02-12

WIĘCEJ »Tytuł: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-02-11

WIĘCEJ »Tytuł: Zezwolenie na zbieranie odpadów.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-02-11

WIĘCEJ »Tytuł: Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-01-16

WIĘCEJ »Tytuł: Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie znajduje się w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz nie wymaga uzyskania decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-01-16

WIĘCEJ »Tytuł: Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji – dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »Tytuł: Wydawanie decyzji dotyczącej rekultywacji gruntów w kierunku rolnym lub leśnym

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »Tytuł: Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »Tytuł: Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »Tytuł: Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Oświadczenie
2) Wniosek
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »Tytuł: Wydanie decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Załączniki:
1) Wniosek

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »Tytuł: Pozyskanie drewna na działce/działkach leśnych

Załączniki:
1) Zawiadomienie pozyskiwanie drewna na działkach leśnych

Data wprowadzenia: 2018-10-18

WIĘCEJ »Tytuł: Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) uzgodnienie SANEPID

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »Tytuł: Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) Uzgodnienie RDOŚ

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »Tytuł: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego za lata 2013-2014

Symbol: OSR.R.602.1.2015

Załączniki:
1) Raport za lata 2013-2014

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »Tytuł: Opinia dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu tarnogórskiego.

Symbol: RDOŚ-24-WOOŚ/0713/20/09/JB

Załączniki:
1) opinia

Data dokumentu: 2009-02-13

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »

 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR