Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

 


Tytuł: Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
3) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie decyzji
4) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
5) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - inwestycje określone w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b
6) KARTA INFORMACYJNA - zmiana sposobu użytkowania
7) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie zgłoszenia
8) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu
9) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu
10) KARTA INFORMACYJNA - udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-01-14

WIĘCEJ »Tytuł: Druki do pobrania

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna
2) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę lub o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
4) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie.
6) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.
7) Oświadczenie projektanta.
8) Wniosek o przeniesienie decyzji na budowę
9) Wniosek o wydanie zaświadczenia o odrębności lokalu
10) Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych/ budowy.
11) Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowalnego.
12) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
13) Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
14) Wymogi dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-01-13

WIĘCEJ »

 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR