Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

 


Tytuł: Druki do pobrania

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna
2) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę lub o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
4) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie.
6) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.
7) Wniosek o wydanie zaświadczenia o odrębności lokalu.
8) Wymogi dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
9) Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
10) Oświadczenie projektanta.
11) Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych/ budowy.
12) Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowalnego.
13) Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
14) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2019-09-11

WIĘCEJ »Tytuł: Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
2) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie decyzji
3) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
4) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - inwestycje określone w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b
5) KARTA INFORMACYJNA - zmiana sposobu użytkowania
6) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
7) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie zgłoszenia
8) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od ztwierdzonego projektu
9) udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
10) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »

 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR